Tilbage til forside
Klik her for at læse mere om DjurslandKaløskovene - natur- og kulturområde

Skovene ved Kalø Slotsruin Kalø Slotsruin
Thorsager Rundkirke Bregnet Kirke
Kalø Gods Møllerup
Feldballe Kirke og Præstegård Rostved Gravplads
St. Bavnehøj Sct. Tobiaskilde
Martens Lystanlæg og Runddysse Rønde
Thorsager Følle
Kejlstrup

Cykelture fra Rønde

Skovene ved Kalø Slotsruin
Området syd for Rønde byder på masser af muligheder for at nyde både naturens egne seværdigheder og de menneskeskabte seværdigheder. Holder man af en tur i skoven må man ikke snyde sig selv for en tur i enten Hestehave Skov mod vest eller Ringelmose Skov mod øst, måske rækker kræfterne og lysten til at besøge begge skove. Ellers har man selvfølgelig mulighed for at fordele oplevelserne på flere dage.

Hestehave skov
Turen gennem Hestehave Skov er ca. 5,5 km lang, og den starter ved parkeringspladsen ved Slotskroen og fører bl.a. forbi St. Stenhøj, Baron Wilhelms Bøg, som er det højeste træ i skoven, og Thyrahytten.

St. Stenhøj er en næsten 5.000 år gammel runddysse fra bronzealderen, der er bemærkelsesværdig fordi al den jord, der oprindelig var på stenene, er blevet vasket væk af vind og vejr igennem de mange tusind år. Thyrahytten er en jagt- og badehytte, som blev opført i 1905, og den er opkaldt efter baronesse Thyra von Jenisch.

Ringelmose skov
Har du lyst til at begive dig på opdagelse i Ringelmose Skov, kan du enten starte ved parkeringspladsen ved den smukke Bregnet Kirke eller ved Kalø Gods. På turen rundt i skoven kommer man bl.a. forbi en mindesten for Baron von Jenisch, der ejede Kalø Gods, indtil han blev dræbt under 2. verdenskrig, og man passerer flere af Kaløs skoler. Også den kunstige Ringelmosedam passeres undervejs.

På de lokale turistbureauer kan du finde brochurer, der i mere detaljeret form beskriver turene i Kaløskovene.

Rønde med Kaløskovene i baggrunden. Længst ude anes Kalø Slotsruin

Kalø Slotsruin
Kalø Slotsruin er uden tvivl en af områdets mest kendte seværdigheder. Slottet blev bygget i 1313 som en beskyttelse mod et bondeoprør, og det har haft mange forskellige ejere igennem århundrederne.

Slottet har i en periode været brugt som fængsel, den mest berømte fange var Gustav Vasa, som var fange på Kalø, indtil det lykkedes ham at flygte i 1519. Vejen ud til slottet er en af Danmarks vigtigste og bedst bevarede middelalderveje.

I løbet af 1600-tallet mistede slottet sin status som et vigtigt forsvarsværk, og bygningerne forfaldt langsomt. I 1672 blev slottet overdraget til Ulrik F. Gyldenløve, som rev dele af slottet ned og brugte stenene til at opføre det nuværende Charlottenlund Slot i København.

Der er fri adgang for besøgende på slottet.

Top

Kalø Slotsruin

 

Thorsager Rundkirke
En af Nationalpark Mols Bjerges flotteste og mest iøjnefaldende kirker er Thorsager Rundkirke. Kirken blev opført omkring år 1200, og det er den eneste rundkirke i Jylland. Selve kirken regnes for at være en af Danmarks ældste teglbygninger, og den besøges årligt af ca. 20.000 turister.

Selvom det kan være svært at forestille sig i dag, så lå kirken i sin tid med adgang til havet, og den er højst sandsynlig blevet brug til at søge tilflugt i, når der ankom gæster med uvenlige hensigter. Du kan læse mere om Thorsager Rundkirke på www.thorsager-bregnet.dk.

Bregnet Kirke
Bregnet Kirke ligger utrolig flot midt i landskabet ved Ringelmose Skov. Kirken er opført omkring 1470, og grunden til at den ligger lidt ensomt i dag er, at der lå en landsby omkring den, da den blev bygget. Man regner med, at landsbybeboerne er blevet tvangsflyttet længere ind i landet, til det der blev til byen Rønde.

Kirken fungerer i dag som Røndes Kirke. Der er god grund til at tro, at der har ligget en kirke på stedet i mange år før den nuværende, idet Sct. Tobias Kilde ligger ca. 100 meter fra kirken. Kilden har været besøgt af pilgrimme langvejs fra, og derfor var det nærliggende at have en kirke til at servicere pilgrimmene.

Top

Kalø Gods
Kalø Gods blev opført efter, at Kalø Slot blev revet ned. Hovedbygningen stammer således fra begyndelsen af 1700-tallet. Sammen med de tilhørende jorder udgør godset et samlet herregårdslandskab, som rækker helt ned til Egens Vig. Meget imponerende er den enorme lade, som ligger nord for hovedbygningen, samt jagtslottet, der ligger i parken mod syd.

Hovedbygningen huser i dag en afdeling af Danmarks Miljøundersøgelser, og i godsets bygninger i skoven finder man Skolerne på Kalø, som er Den Økologiske Landbrugsskole, Sproghøjskolen på Kalø og Vildtforvaltningsskolen under Danmarks Jægerforbund.

Møllerup
Et af de mest imponerende herregårdsmiljøer i Nationalparken finder man ved Møllerup Gods. Møllerup har en lang og flot historie bag sig. Det stammer fra 1200-tallet, hvor ejeren var ingen ringere end Marsk Stig, der som bekendt myrdede Kong Erik Klipping i Finderup Lade i 1286.

Det er dog ikke marskens borg, som kan ses i dag, rester af den kan ses i den nuværende bygnings kældre. Bygningen, som den fremstår i dag, er primært opført ca. 1682, men der har været løbende tilføjelser igennem de forgange århundreder.

I dag finder man bl.a. en hestepension på godset, foruden Hubertuskroen, som udlejes til selskaber og feriegæster. Man kan læse mere om Møllerup Gods på www.moellerupgods.dk

Møllerup Gods

Feldballe Kirke og Præstegård
Feldballe Kirkes historie er tæt forbundet med Møllerup Gods. Kirken blev opført i 1200-tallet formodentlig af Marsk Stig. Personen som har sat de største fingeraftryk på Feldballe Kirke er dog uden tvivl Elisabeth Rosenkrantz, som var meget opsat på at udsmykke den lokale kirke. Hendes påvirkning ses tydeligt ved alterpartiet, hvor man bl.a. kan se hendes initialer ved indgang til alteret.

Præstegården og Kong Hans’ lade
Ved kirken ligger Feldballe Præstegård, som er opført i 1688. Dog erstattede man ved en restaurering i 1920’erne de gamle bygninger med nogle moderne. Bl.a. rev man en lade ned, som i dag ligger på lager i Den Gamle By i Århus. I dag finder man det lokalhistoriske arkiv i avlsbygningerne. Nord for præstegården ligger en bygning, som meget tydelig er ældre end de andre. Det drejer sig om Kong Hans’ lade.

Årsagen til navnet skal findes i et sagn, der fortæller, at Kong Hans overnattede i laden på sine rejser rundt i Danmark. Bygningen er sandsynligvis opført i 1500-tallet, og har sikkert fungeret som gæstehus for præstegården. Kælderen siges enten at have været fangekælder eller opbevaringsrum til kartofler! Alt efter temperament.

Top

Rostved Gravplads
Lige nord for Rønde finder man et af de utallige fortidsminder i nationalparken. Rostved Gravplads blev fundet ved udgravningen af omfartsvejen i 1991, og den stammer fra jernalderen, omkring 100 år efter Kristi fødsel. Der er formentlig tale om et familiegravsted for rige familier. Der er opstillet informationstavler, som fortæller mere om gravpladsen.

St. Bavnehøj
Lige i udkanten af Rønde kan man tage turen op på den 102 meter høje St. Bavnehøj. Her har man en fantastisk udsigt over Kalø Vig og store dele af resten af Djursland, så det er et godt sted at få et overblik over området.

Selve højen stammer fra bronzealderen, og den fremtrædende placering i landskabet skulle formentlig sikre, at andre stammer blev klar over, at her herskede en stærk stamme. Højen minder meget om en tilsvarende ved Egtved, hvor man fandt Egtved-pigen.

Sct. Tobiaskilde
Kilden ligger i Ringelmose Skov og har fået sit navn efter den hellige Tobias, der på forunderlig og mirakuløs vis kurerede blinde og svagtseende. Derfor mener man, at kilden har været besøgt af folk med synsproblemer, som mente at de ville blive raske, hvis de badede i kilden.

Martens Lystanlæg og Runddysse
I skoven lidt nord for Feldballe ligger endnu en velbevaret runddysse fra oldtiden. Runddyssen er ca. 3.500 år gammel, og den består af 5 bæresten og en enorm dæksten. Rund omkring runddyssen finder man nogle lidt underligt udseende stensætninger.

De blev anlagt af Kgl. sandflugtskommisær Martens i 1835 for at fejre, at det var lykkes at bekæmpe sandflugten i området. For at finde runddyssen kan man parkere ved Kolindvej og følge stien ca. 1,5 km ind i skoven.

Top

Rønde
Rønde er den absolutte hovedby i den vestlige del af Mols. Byen opstod som en lille samling huse langs den vej, der hedder Molsvej i dag. Byen udviklede sig senere omkring den kro, der blev opført ved den nye vej mellem Århus og Grenaa i 1855.

Meget vigtig for udviklingen af Rønde var etableringen af Rønde Højskole i 1894. Senere blev byen et trafikalt knudepunkt, som resulterede i en meget trafikeret hovedgade. Det problem blev løst ved åbningen af omfartsvejen i 1987, og det blev efterfølgende lidt mere roligt i byen, som dog stadig har et meget varieret handelsliv.

Thorsager
Thorsager er uden tvivl mest kendt for den flotte rundkirke, men byen i sig selv er bestemt også et besøg værd. Langs flere af gaderne i Thorsager finder man mange smukke huse, bl.a. er præstegården med den restaurerede sognegård fra 1700-tallet værd at besøge. Tæt ved kirken ligger ligeledes det charmerende gadekær.

Følle landsby
En anden meget bevaringsværdig landsby er Følle lige vest for Rønde. Her finder man mange meget velbevarede bygninger, såsom købmandsgårde og gårdanlæg.

Kejlstrup
Ikke lang fra godset Møllerup ligger den meget smukke landsby Kejlstrup. Interessant i Kejlstrup er det gamle vejforløb og de ældre gårde og mindre huse. Man kan desuden se flere udskiftningsdiger. Pga. beliggenheden tæt på Møllerup har landsbyen altid været tæt forbundet med godset.

Cykelture fra Rønde
Med udgangspunkt i Rønde er der gode muligheder for at hoppe på jernhesten for på den måde, at opleve dels naturen i Mols Bjerge, dels de enkelte seværdigheder. På den måde oplever man bedst den flotte natur, og selvom terrænet kan være krævende er det bestemt besværet værd.

Et forslag kunne være at køre mod Thorsager for dér at besøge kirken og de gamle gader. Derefter kan man køre til Rostved Gravplads, og senere ad småveje forbi Møllerup Gods. Derfra kan man fortsætte til Feldballe, hvor kirken er hovedattraktionen. En mulighed er at fortsætte derfra mod Kejlstrup inden man igen kører mod vest tilbage mod Rønde igennem Ringelmose Skov.

Top

Destination Djursland - Stabrandvej 51 - 8560 Kolind - 87 52 18 00 - www.visitdjursland.com